EasyLife kosterstattere

Vi bruker kosterstattere på alle våre kurs. På regulære EasyLife-kurs, som er for vekttap på 10 kg eller mer, bruker vi utelukkende kosterstattere i starten slik at man kommer inn i ketose, mens på Lettere-kurs benytter kosterstattere i kombinasjon med mat.

Som viktig verktøy bruker vi kosterstattere. Grunnen til det er at vi på den måten kan kvalitetssikre prosessen og vi vet at man får i seg de vitaminene og mineralene som er nødvendig.

Vi benytter kosterstattere som gir kroppen det den trenger og de er det som kalles VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet). Årsaken til at vi bruker slike produkter i programmene våre er fordi vi vil kvalitetssikre at man klarer det man skal, og at man får i seg riktig med vitaminer og mineraler. Vi ser også at ved bruk av kosterstattere er det lettere å innføre et godt måltidsmønster. Dette gjør at blodsukkeret er jevnt og det er en fordel for å holde Diabetes II unna, for å få mer overskudd i hverdagen samt at det er lettere å holde vekten stabil når man har gått ned det man ønsker.

Hva er ketose?

Dette er en kjemisk tilstand som man kommer i dersom karbohydratinntaket reduseres tilstrekkelig. En voldsom fettforbrenning starter, så man kan ta av mange kilo. Det som kjennetegner ketose er at man mister mye sultfølelse, og man får gjerne mer overskudd. Særlig dette med sult skremmer mange, men nesten alle opplever at sult ikke er problemet. Det som imidlertid skjer er at man har lyst til å spise selv om man ikke er sulten. Det viser at vi spiser langt mer enn sult. Mange kjenner seg igjen på at vi spiser på gleder og sorger, på opp- og nedturer.

Alle skal motivere seg for 3 uker i ketose, men i og med at man kan gjøre en stor jobb nettopp i denne første fasen vil kursleder veilede om hva som vil være en fordel for hver enkelt. Da man bestemmer seg for å avslutte ketosen vil vi innføre mat litt etter litt. Og – EasyLife handler om vanlig, norsk mat etter Statens anbefalinger. 

Fyll ut vårt interesseskjema!

    opp
    Hopp til verktøylinje