Høyere risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19 for overvektige

– Dersom du blir smittet av coronaviruset er sjansen for å bli alvorlig syk mange ganger større om du er overvektig, sier lege ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og forsker, Peder Langeland Myhre.

Han er med i en forskningsgruppe som ser på sammenhengen mellom hjertesykdommer og coronaviruset, og viser til at erfaringen både i Norge og andre land så langt tyder på at overvektige er mer utsatt for å bli alvorlige syke enn andre.

– Sjansene for å bli smittet er ikke større for denne gruppen. Men om du først blir smittet er det større risiko for å bli alvorlig syk.

Dette mener Myhre også har sammenheng med at overvektige ofte også har høyt blodtrykk og dårlig lungekapasitet.

– Når du blir syk av Coronaviruset får du jo som regel pusteproblemer, og når lungekapasiteten allerede er svekket, er sjansen for å bli alvorlig syk og dø, større.

Stress for hjertet

Overvektige har også ofte høyt blodtrykk. Dette mener Myhre er medvirkende årsak til at risikoen for å bli alvorlig syk er større for denne gruppen.

– Når du blir syk av dette viruset, øker også belastningen på hjertet. Dersom du allerede har høyt blodtrykk, blir belastningen på hjertet ditt enda større.

– En annen ting er at overvektige ofte allerede har et dårlig immunforsvar. Dette bidrar også til at situasjonen deres kan bli mer alvorlig når de blir syke av coronaviruset.

4 ganger større risiko

Langeland Myhre forteller at tall fra USA viser at dersom du har en BMI (kroppsmasse indeks) på over 35, så er sjansene for å bli alvorlig syk av Coronaviruset 4 ganger så stor enn den er for folk med normal vekt.

– Og 2 ganger så stor om du har en BMI på over 30. Disse tallene ser ut til så stemme bra med de erfaringene vi har i Norge også, sier Myhre.

Menn mer utsatt

– En rapport Folkehelseinstituttet (FHI) fra 8. april viser at 76% av alle som har vært innlagt på intensivavdelinger i Norge på grunn av Covid-19, er menn. Hele årsaken til dette vet man ikke i dag. Men mye tyder på at det kan ha sammenheng med overvekt og høyt blodtrykk.

– Menn er ofte mer overvektige enn kvinner, og de er også oftere plaget av høyt blodtrykk og høyt kolesterol nivå. Men hele årsaken til at menn er mer utsatt enn kvinner vet vi ikke, avslutter Myhre.

Interessert i å høre mer? Ta kontakt via skjema under

    opp